ΟινοΚεντρικά
τα Μεγάλα Κρασιά των Βουνών


Σκοπός της ένωσης

  
• η προαγωγή του αμπελοοινικού κλάδου της Κεντρικής Ελλάδας μέσα από τη συμμετοχή της ένωσης σε θεσμούς και συλλογικές οργανώσεις τοπικού, πανελλαδικού ή διεθνούς χαρακτήρα
• η ενίσχυση και η ανάπτυξη της παραγωγής και διακίνησης οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων της περιοχής
• η προβολή των προϊόντων της περιοχής τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις άλλες αγορές
• η διενέργεια πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό του οίνου σε όλη τη διαχρονικότητά του και ειδικότερα στην γεωγραφική περιοχή της Ένωσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο οινοτουρισμός, με τη δημιουργία των Δρόμων του Κρασιού της Κεντρικής Ελλάδας.
Το site βρίσκεται υπό κατασκευή.


E-mail: info@enoake.gr


Κατασκευή & Φιλοξενία Web Ideas